Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η εταιρεία IOT PROJECTS ιδρύθηκε το 2017, με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με εξειδίκευση στις διαδικτυακές εφαρμογές , στις εφαρμογές λογισμικού κάθε τύπου και στις ψηφιακές υπηρεσίες για κάθε ανάγκη.
 

Έχοντας στο δυναμικό της επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες, η IOT PROJECTS, άρχισε να αναλαμβάνει έργα πληροφορικής μικρής και μεσαίας εμβέλειας απευθυνόμενη τόσο σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βασικό αντικείμενο: 

Παράλληλα με τα ανωτέρω λειτουργεί το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ανάλυση, σύνταξη προδιαγραφών και παρακολούθηση έργων και χρηματοδοτικών εργαλείων.
 

Επιπλέον αναπτύσσοντας συνεργασία με πεπειραμένους και επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες, αναλαμβάνει έργα απευθυνόμενη σε οργανισμούς, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βασικό αντικείμενο τα παρακάτω.

Ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με έμφαση στη διαχείριση ροών εργασίας και στη μηχανοργάνωση υπηρεσιών.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολόκληρων ιστοχώρων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων ιστοχώρων, με ταυτόχρονη πλήρη παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η φιλοξενία, η γραφιστική επιμέλεια, η φωτογραφία και η υποστήριξη.

Μελέτη δικτύωσης και υλοποίηση δικτυακών κυκλωμάτων

Μελέτη δικτύωσης και την υλοποίηση κάθε είδους δικτυακού κυκλώματος, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

αροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της διοίκησης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων, της κατάρτισης και διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων, της αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των τεχνικών συμβουλώνφορέων του δημοσίου και των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Θέλετε να ξεκινήσετε IoT project;

Επικοινωνήστε μαζί μας, να σας καθοδηγήσουμε και να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία!